Santaniello

Santaniello skapades efter föreningen i livet och i näringslivet, mellan skräddaren Biagio Santaniello och byxmakaren Carmela Forino. Skräddarsytt tradition från Kampanien, hantverkskultur och tillverkad i Italien tillverkning genomsyrar omedelbart deras verksamhet, som snart är avsedd att utvecklas och förvandlas till ett företag som 1991 designade sin första egentliga kollektion.

filters